ČLANSTVO

Pristupnica za prijem u članstvo Udruženja za hipertenziju Srbije

Poštovane koleginice/kolege molimo Vas da popunite pristupnicu za članstvo u Udruženju za hipertenziju Srbije i pošaljete.

Popunjena pristupnica i regulisana članarina su neophodni za članstvo u Udruženju.

Udruženje pozdravlja prijave pripravnika, mlađih i priznatih naučnika, kliničara, zdravstvenih radnika, a sve to uz zajednički interes koji je usmeren isključivo ka ozbiljnom istraživanju arterijske hipertenzije.

Ovim izjavljujem da želim da postanem član Udruženja za hipertenziju Srbije:

Upoznat/a sam i u celosti prihvatam sve odredbe osnivačkog akta i Statuta Udruženja za hipertenziju Srbije, koje je upisano u registru udruženja društvenih i političkih organizacija kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao udruženje građana na registarskom listu broj 4932, pod rednim brojem 14227.

Popunjavanjem ove pristupnice prihvatam obavezu plaćanja godišnje članarine.

Žiro račun Udruženja za hipertenziju Srbije br :205-141328-91 (Komercijalna Banka)