ESH-ISH-ON-Air

Svetski dan hipertenzije obeležava se 17.10.2020.

Svetska liga za hipertenziju (WHL) pomerila je obeležavanje Svetskog dana hipertenzije za 17. oktobar 2020.godine usled globalne COVID pandemije.

Merite Vaš krvni pritisak, kontrolišite ga i živite duže je slogan pod kojim se svetski dan obeležava.

ESC / ESH PREPORUKE

UDRUŽENJE ZA HIPERTENZIJU SRBIJE

Pozicija ISH o hipertenziji i infekciji COVID-19

Poslednjih dana u javnosti se pojavila zabrinutost zasnovana na spekulacijama, a pojačana od strane sredstava informisanja zbog sumnje da hipertenzija (povišen krvni pritisak) pojačava osetljivost na infekciju sa COVID-19. Dodatne spekulacije su ukazale da dve grupe često korišćenih lekova za regulisanje krvnog pritiska (ACE inhibitori I Blokatori angiotenzinskih receptora-ARB) mogu pogoršati prognozu kod onih koji su zaraženi sa COVID-19 (1).

Iz toga razloga, od strane Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH), izdato je saopštenje kojim se potvrđuju stavovi Saveta za hipertenziju Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za hipertenziju (2, 3) u kojim se navodi da nema jasnih dokaza da treba obustaviti upotrebu ACE inhibitora ili ARB u kontekstu prevencije I/ili lečenja infekcije COVID-19.

Kao dodatak, ISH naglašava:

  • Do danas nema dokaza da su osobe sa hipertenzijom više zastupljene među teško obolelim od COVID-19, bez obzira što je većina slučajeva kod osoba starijih od 60 godina, kod kojih je inače hipertenzija zastupljena u velikoj većini.
  • Nema kliničkih podataka na ljudskoj populaciji koji ukazuju da upotreba ACE i ili ARB smanjuje ili povećava osetljivost, niti utiče na krajni ishod zaraženih.
  • U odsustvu nedvosmislenih podataka, ISH jasno poručuje da treba nastaviti primenu ACEi I ARB u lečenju hipertenzije I da njihova upotreba ne treba da se dovodi u pitanje zbog brige o infekciji sa COVID-19
  • U slučaju pojave novih saznanja ostaje otvorena mogućnost modifikacije načina lečenja hipertenzije, da bi se smanjila sumnja ili poboljšao ishod zaraženih sa COVID-19. Međutim, postojeća saznanja ne ukazuju da treba praviti bilo kakve izmene u terapiji ovim grupama lekova.


References:

1. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020; https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8

2. Statement by the ESC: https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-an 

3. Statement by the ESH: https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/

Prof. dr Vesna Stojanov

UHS

Udruženje za hipertenziju Srbije (UHS) osnovano je 1995. godine (Jugoslovenska liga za hipertenziju) i okuplja stručnjake iz različitih oblasti medicine, koji se bave problemom arterijske hipertenzije.

NAŠA MISIJA

Osnovni zadatak UHS je saradnja sa lekarima, različitih specijalnosti, u cilju podizanja stručnog znanja, prevencije, blagovremene dijagnostike povišenog krvnog pritiska.

NAŠI CILJEVI

Udruženje je posvećeno edukaciji, profesionalnoj saradnji i unapređenju naučnih istraživanja i znanja i njegove primene u prevenciji hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti.