VII Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem / ŠKOLA HIPERTENZIJE 2023

UDRUŽENJE ZA HIPERTENZIJU SRBIJE

Drage koleginice I kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se ovogodišnja Škola hipertenzije pod nazivom „Arterisjka hipertenzija u svetlu novih preporuka“ u organizaciji Udruženja za hipertenzije Srbije održati, u Beogradu, u Hotelu Mona Plaza u četvrtak 2.novembra 2023. godine.

Posebna pažnja će biti posvećena novim preporukama ESH koje su predstavljene na kongresu u Milanu ove godine.

VII Simpozijum Udruženja za hipertenziju Srbije – Škola hipertenzije je akreditovana edukacija odlukom ZS RS .

S poštovanjem,

U ime UHS

Prof. dr Vesna Stojanov,

Predsednica UHS

ESC / ESH PREPORUKE

Pozicija ISH o hipertenziji i infekciji COVID-19​

 

Poslednjih dana u javnosti se pojavila zabrinutost zasnovana na spekulacijama, a pojačana od strane sredstava informisanja zbog sumnje da hipertenzija (povišen krvni pritisak) pojačava osetljivost na infekciju sa COVID-19. Dodatne spekulacije su ukazale da dve grupe često korišćenih lekova za regulisanje krvnog pritiska (ACE inhibitori I Blokatori angiotenzinskih receptora-ARB) mogu pogoršati prognozu kod onih koji su zaraženi sa COVID-19 (1).

Iz toga razloga, od strane Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH), izdato je saopštenje kojim se potvrđuju stavovi Saveta za hipertenziju Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za hipertenziju (2, 3) u kojim se navodi da nema jasnih dokaza da treba obustaviti upotrebu ACE inhibitora ili ARB u kontekstu prevencije I/ili lečenja infekcije COVID-19.

Kao dodatak, ISH naglašava:

  • Do danas nema dokaza da su osobe sa hipertenzijom više zastupljene među teško obolelim od COVID-19, bez obzira što je većina slučajeva kod osoba starijih od 60 godina, kod kojih je inače hipertenzija zastupljena u velikoj većini.
  • Nema kliničkih podataka na ljudskoj populaciji koji ukazuju da upotreba ACE i ili ARB smanjuje ili povećava osetljivost, niti utiče na krajni ishod zaraženih.
  • U odsustvu nedvosmislenih podataka, ISH jasno poručuje da treba nastaviti primenu ACEi I ARB u lečenju hipertenzije I da njihova upotreba ne treba da se dovodi u pitanje zbog brige o infekciji sa COVID-19
  • U slučaju pojave novih saznanja ostaje otvorena mogućnost modifikacije načina lečenja hipertenzije, da bi se smanjila sumnja ili poboljšao ishod zaraženih sa COVID-19. Međutim, postojeća saznanja ne ukazuju da treba praviti bilo kakve izmene u terapiji ovim grupama lekova.


References:

1. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020; https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8

2. Statement by the ESC: https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-an 

3. Statement by the ESH: https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/

Prof. dr Vesna Stojanov

UHSRB

Udruženje za hipertenziju Srbije (UHSRB) osnovano je 1995. godine (Jugoslovenska liga za hipertenziju) i okuplja stručnjake iz različitih oblasti medicine, koji se bave problemom arterijske hipertenzije.

NAŠA MISIJA

Osnovni zadatak UHS je saradnja sa lekarima, različitih specijalnosti, u cilju podizanja stručnog znanja, prevencije, blagovremene dijagnostike povišenog krvnog pritiska.

NAŠI CILJEVI

Udruženje je posvećeno edukaciji, profesionalnoj saradnji i unapređenju naučnih istraživanja i znanja i njegove primene u prevenciji hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti.